Cursos demandados por unha parte da poboación adulta que non busca un título, senón completar e actualizar a súa formación.

A oferta destes cursos faise durante o mes de setembro. Pode variar dun ano a outro, dependendo da dispoñibilidade do profesorado e dos proxectos presentados para a súa aprobación polo Consello Escolar.

No pasado curso 2019/20 a oferta foi a que se indica:

  • Informática (Iniciación).
  • Inglés (Iniciación).
  • Preparación para a proba CCSE (Exame de Nacionalidade).

Curso 2020/21

Do 1 ao 9 de Outubro. FORA DOS PRAZOS CONSULTAR SE HAI PRAZAS DISPOÑIBLES.

  • Impreso de matrícula (Solicitar no centro)
  • Fotocopia do DNI, NIE ou calquer Documento Oficial de Identidade.

Para maior información chame ao:

886 110 976