Cursos demandados por unha parte da poboación adulta que non busca un título, senón completar e actualizar a súa formación.

A oferta destes cursos faise durante o mes de setembro Pode variar dun ano a outro, dependendo da dispoñibilidade do profesorado e dos proxectos presentados para a súa aprobación polo Consello Escolar.

No presente curso 2018/19 a oferta é a que se indica:

  • Informática (Iniciación).
  • Inglés (Iniciación).

Curso 2018/19

A partir do 1 de outubro. Aberta todo o curso (en función das prazas dispoñibles).

  • Impreso de matrícula (Solicitar no centro)
  • Fotocopia do DNI, NIE ou calquer Documento Oficial de Identidade.

Horarios ENR Inglés

Horarios ENR Informática

Normas de Réxime Interno