• Destinatarios: Cidadáns doutros países, residentes na Comunidade Autónoma de Galicia.
  • Organización: Estas ensinanzas impartiranse en grupos reducidos, cun máximo de 10 períodos lectivos semanais.
  • Matrícula: Para coñecer as condicións de acceso e matrícula consultar na Secretaría do Centro.

Curso 2020/21

Do 1 ao 9 de Outubro. FORA DOS PRAZOS CONSULTAR SE HAI PRAZAS DISPOÑIBLES.

  • Impreso de matrícula (Solicitar no centro)
  • Fotocopia do DNI, NIE ou calquer Documento Oficial de Identidade.
  • Unha fotografía tamaño carné

Horario ENR Español para Estranxeiros (curso 2020/21):

  • Grupo Maña: Por determinar.
  • Grupo Tarde: Por determinar.

Normas de Réxime Interno