• Destinatarios: Cidadáns doutros países, residentes na Comunidade Autónoma de Galicia.
  • Organización: Estas ensinanzas impartiranse en grupos reducidos, cun máximo de 10 períodos lectivos semanais.
  • Matrícula: Para coñecer as condicións de acceso e matrícula consultar na Secretaría do Centro.

Curso 2019/20

A partir do 2 de Setembro. Aberta todo o curso (en función das prazas dispoñibles).

  • Impreso de matrícula (Solicitar no centro)
  • Fotocopia do DNI, NIE ou calquer Documento Oficial de Identidade.
  • Unha fotografía tamaño carné

Horario ENR Español para Estranxeiros (curso 2019/20):

  • Grupo Maña: Venres, de 11:00 a 12:30
  • Grupos Tarde: Mércores e Xoves, de 19:00 a 20:30

Normas de Réxime Interno