• Destinatarios: Cidadáns doutros países, residentes na Comunidade Autónoma de Galicia.
  • Organización: Estas ensinanzas impartiranse en grupos reducidos, cun máximo de 10 períodos lectivos semanais.
  • Matrícula: Para coñecer as condicións de acceso e matrícula consultar na Secretaría do Centro.

Curso 2021/22

Do 4 ao 14 de Outubro. FORA DOS PRAZOS CONSULTAR SE HAI PRAZAS DISPOÑIBLES.

  • Impreso de matrícula (Solicitar no centro)
  • Fotocopia do DNI, NIE ou calquer Documento Oficial de Identidade.
  • Unha fotografía tamaño carné

Horario ENR Español para Estranxeiros (curso 2021/22):

  • Grupo Tarde: Por determinar.