NIVEL I

 • Información: Este nivel está pensado para aquelas persoas que necesiten adquirir as destrezas básicas de lecto-escritura e cálculo (Alfabetización), ou mellorar as devanditas destrezas (Neolectores).
 • Horario semanal: Doce sesións semanais.
 • Equivalencia: Equivale ata 3º de Primaria.
 • Modalidade: Só poderá ser cursado na modalidade de presencial.
 • Duración: Non existe límite de tempo. Depende do ritmo de aprendizaxe do alumno/a para a adquirir os coñecementos establecidos.

NIVEL II

 • Información: Dirixido ás persoas que, dominando o nivel anterior, non teñen ningunha titulación académica e desexen algunhas das opcións seguintes:
  • Acceder á Educación Secundaria para persoas Adultas
  • Consolidar as técnicas de lecto-escritura e cálculo
  • Participar activamente na vida social e cultural.
 • Horario semanal: Dezaseis sesións semanais
 • Equivalencia: Equivale ata 6º de Primaria.
 • Modalidade: Só poderá ser cursado na modalidade de presencial.
 • Duración: Non existe límite de tempo. Depende do ritmo de aprendizaxe do alumno/a para a adquirir os coñecementos establecidos

Curso 2023/24

Prazo ordinario de inscrición e matrícula:

 • Do 3  ao 14 de Xullo, ambos inclusive.

 

Prazo extraordinario de inscrición e matrícula:

 • A partir do 1 de setembro. Aberta todo o curso (en función das prazas dispoñibles).

Antigo Alumnado

 • Impreso de matrícula cuberto (Descargar)
 • Unha fotografía tamaño carné

Novo Alumnado

 • Impreso de matrícula cuberto (Descargar)
 • Fotocopia do DNI, NIE ou calquera Documento Oficial de Identidade.
 • Dúas fotografías tamaño carné
 • Certificación académica (Solicítea no último Centro no que estivo matriculado/a)

IMPORTANTE: Quen non dispoña de Certificación Académica deberá realizar unha proba de Valoración Inicial (Proba VIA), para ser adscrito/a ao nivel correspondente. Pode cubrir o impreso de matrícula para apuntarse a esta proba e entregalo no centro na primeira semana de Setembro ou na segunda semana de Xaneiro.


Notas Xerais: