Horario

Luns, Mércores e Venres : 9:00 a 14:00
Martes e Xoves de 9:00 a 14:00 e de 17:00 a 20:00

*Para consultas e recollida de títulos chamar ao 886 110 976

Solicitude de certificados

Pode solicitar o seu certificado en persoa no centro, chamando por teléfono ao 886 110 976 ou directamente dende esta páxina web premendo no seguinte botón.

Exención de galego

Pode solicitar a exención Non pode ser dispensado
Alumnado procedente doutras Comunidades Autónomas ou do extranxeiro Quenes fixesen os seus estudos anteriores en Galicia
Aqueles que non estiveran facendo estudos fora de Galicia por un tempo superior a catro anos académicos consecutivos
Alumnado que realizase os seus estudos básicos ou medios noutras Comunidades Autónomas ou no estranxeiro Os alumnos do primeiro ciclo de educación primaria
Os alumnos de 2º de Bacharelato que elixan como optativa a materia de literatura galega
Alumnado con algunha discapacidade, especialmente auditiva, que acredite o grado de discapacidade e que estea instalado na outra língua oficial de Galicia Quenes non soliciten, tendo dereito, e sexan cualificados nas avaliacións parciais e final
A concesión da exención suporá unicamente a consignación de “exento” no libro de cualificacións e máis no expediente do alumno; sen embargo, terá que asistir obrigatoriamente ás clases como medio de integración lingüística. O incumprimento desta norma suporá a revocación da concesión da exención.

Documentación para presentar por parte do solicitante

  1. Solicitude debidamente cumprimentada
  2. Certificación Académica.
  3. Acreditación do lugar de residencia mediante baixa e alta no Censo dos Concellos correspondentes.

¿Onde presenta-la solicitude?

Na secretaría onde o alumno/a fai os estudios, neste caso no Centro Público de E.P.A. de Vigo.

Lexislación

Decreto 79/2010 do 20 de maio (DOG 25/05/2010)

Resolución 08/01/2013 (DOG 29/01/2013)

Táboa de validacións

Sistema educativo lei anterior a 14/1970 Sistema educativo lei 14/1970 Sistema educativo actual L.O.X.S.E. Sistema de Educación Secundaria para Persoas Adultas (E.S.A.)
1º Grado (Educación Xeral Básica) 1º EXB (Educación Primaria) 1º E P Nivel I
2º Grado 2º EXB 2º E P
3º Grado 3º EXB 3º E P
4º Grado + exame de Ingreso 4º EXB 4º E P Nivel II
1º Bacharelato (elemental) 5º EXB 5º E P
2º Bacharelato 6º EXB 6º E P
3º Bacharelato 7º EXB 1º ESO (Educación Secundaria Obrigatoria) 1º módulo de ESA
4º Bacharelato (+ reválida)Título de Bacharelato Elemental 8º EXB Titulo de Graduado Escolar ou Certificado de Estudios Primarios 2º ESO 2º módulo de ESA
5º Bacharelato (superior) *1º BUP 3º ESO 3º módulo de ESA
6º Bacharelato (+ reválida) Título de Bacharelato Superior **2º BUP 4º ESO 4º módulo de ESA
Título de Graduado en Educación Secundaria
PREU – C.O.U 3º BUP Título de Bacharelato 1º BAC (Bacharelato) 1º BAC para adultos
C.O.U. (Curso de Orientación Universitaria) 2º BAC 2º BAC para adultos
Título de Bacharelato

 

*1º BUP ata con dúas asignaturas suspensas como máximo.

**2º BUP ata con dúas asignaturas suspensas como máximo.