A modalidade a distancia é impartida polo IES San Clemente (Santiago de Compostela). A matrícula poderá tramitarse na secretaría da EPA Berbés. Para isto, haberá que facer previamente un ingreso na conta do IES San Clemente e traer ao noso centro o xustificante de pago para poder obter o sobre de matrícula.

Consulte aquí toda a información sobre esta modalidade.

O período extraordinario de matrícula vai do 1 de setembro até o 20 de setembro de 2023.

IMPORTANTE: No bacharelato a distancia, a dirección do centro poderá autorizar ata o 26 de abril de 2024 a matrícula fóra de prazo nos seguintes casos:

  • Cando o alumno ou a alumna acredite documentalmente un cambio na súa situación laboral que lle impida continuar os estudos con regularidade.
  • En caso de enfermidade prolongada acreditada.
  • Por outras circunstancias acreditadas que lle impidan continuar os estudos a través da oferta educativa ordinaria ou presencial de adultos.

A matrícula do BACHARELATO A DISTANCIA realizarase de forma telemática a través desta ligazón.

 

Se houbera calquera circunstancia que o impidise, tamén se podería realizar presencialmente no noso centro, presentando:

  • Sobre de matrícula cuberto (pode solicitalo no noso centro)
  • Fotocopia DNI/Pasaporte en folio sen recortar
  • Unha fotografía tamaño carné co nome escrito por detrás
  • Certificación Académica ou Titulación

 

AVISO IMPORTANTE: O alumnado menor de 28 anos deberá ingresar a cantidade de 1,12€ en concepto de pago do seguro escolar. Deberá facer previamente un ingreso no seguinte número de conta:

ES65 2080 0300 8130 4008 9039

 

e indicar no concepto “Pago do Seguro Escolar”. A continuación deberá traer ao noso centro o xustificante de ingreso para poder tramitar a matrícula.

 

NON SE ADMITEN PAGOS EN EFECTIVO.