A modalidade a distancia é impartida polo IES San Clemente (Santiago de Compostela). A matrícula poderá tramitarse na secretaría da EPA Berbés. Para isto, haberá que facer previamente un ingreso na conta do IES San Clemente e traer ao noso centro o xustificante de pago para poder obter o sobre de matrícula.

Consulte aquí toda a información sobre esta modalidade.

O período ordinario de matrícula vai do 13 de setembro até o 26 de novembro de 2021.

  • Sobre de matrícula cuberto*
  • Fotocopia DNI/Pasaporte en folio sen recortar
  • Unha fotografía tamaño carné co nome escrito por detrás
  • Certificación Académica ou Titulación

 

*Para obter o sobre de matrícula deberá facer previamente un ingreso no seguinte número de conta:

ES65 2080 0300 8130 4008 9039

 

A cantidade a ingresar será:

  • 3€ se ten ou é maior de 28 anos (taxas do sobre de matrícula)
  • 4,12€ se é menor de 28 anos (taxas do sobre + custo do seguro escolar)

A continuación deberá traer ao noso centro o xustificante de ingreso para obter o sobre de matrícula.

 

NON SE ADMITEN PAGOS EN EFECTIVO.