Información:

É unha ensinanza voluntaria e gratuíta que na modalidade semipresencial ten as seguintes características:

 • As clases son un día á semana en horario de tarde/noite.
 • O alumno dispón de titorías de consulta, asesoramento e orientación.
 • A materia divídese en dous exames parciais por cuadrimestre
 • Validez académica oficial para continuar outros estudos ou para a inserción no mundo laboral.

Módulos e Ámbitos:

A E.S.A. está dividida en catro módulos equivalentes a 1º, 2º, 3º, 4º, da E.S.O.
Cada módulo consta dos seguintes ámbitos:

 • Ámbito CIENTÍFICO-TECNOLÓXICO
 • Ámbito SOCIAL
 • Ámbito de COMUNICACIÓN

Duración:

Na Educación Secundaria para Adultos (E.S.A.) o ano académico divídese en dous cuadrimestres:

 • 1º Cuadrimestre: de setembro a febreiro
 • 2º Cuadrimestre: de febreiro a xuño.

En cada un dos cuadrimestres pode cursar un módulo, polo tanto, nun ano académico (de setembro a xuño) pode cursar dous módulos.

No 2º cuadrimestre pode repetir os ámbitos suspensos no 1ºCuadrimestre.

Materiais:

Cada ámbito dispón duns Materiais Didácticos que poden ser descargados dende o menú situado na parte superior desta páxina. Nestas guías atopará, tanto a teoría, coma exercicios de autoavaliación.

Avaliación:

 • A avaliación de cada ámbito realizarase en dúas probas bimensuais e unha proba final que permitirá recuperar as probas bimensuais suspensas.
 • Non pode ser avaliado dun ámbito sen ter aprobado o mesmo ámbito no módulo anterior.

Curso 2020/21

ESA Semipresencial:

 • 1º Cuadrimestre: Do 1 de Setembro ao 15 de Xaneiro de 2021.
 • 2º Cuadrimestre: Do 1 de Febreiro ao 30 de Abril de 2021.

FORA DOS PRAZOS CONSULTAR SE HAI PRAZAS DISPOÑIBLES

Antigo Alumnado

 • Impreso de matrícula cuberto (unicamente o recadro superior) (Descargar)
 • Unha fotografía tamaño carné

Novo Alumnado

 • Impreso de matrícula cuberto (unicamente o recadro superior) (Descargar)
 • Fotocopia do DNI, NIE ou calquera Documento Oficial de Identidade
 • Dúas fotografías tamaño carné
 • Certificación académica (Solicítea no último Centro no que estivo matriculado/a)

IMPORTANTE: Quen non dispoña de Certificación Académica deberá realizar unha proba de Valoración Inicial (Proba VIA), para ser adscrito/a ao nivel correspondente. Pode cubrir o impreso de matrícula para apuntarse a esta proba e entregalo no centro na primeira semana de Setembro ou na segunda semana de Xaneiro.

 

Notas Xerais

 • Os menores de 28 anos que se matriculen en 3º e 4º deberán aboar no centro as taxas para o pago do seguro escolar (1,12 €. Prégase traer a cantidade exacta).
 • O alumnado menor de idade debe cumprir os requisitos fixados pola Consellaría de Educación e contar coa autorización da Dirección do Centro. Para formalizar a matrícula deben vir acompañados dun titor legal que previamente terá cuberto o impreso correspondente. (Descargar)

Horario ESA SEMIPRESENCIAL 1º CUADR. (curso 2020/21)

Horario ESA SEMIPRESENCIAL 2º CUADR. (curso 2020/21)

Descargar Normas de Réxime Interno