Aula de informática

A aula de informática está situada no 1º andar e está dotada dun equipo de proxección e 25 ordenadores con conexión a internet de alta velocidade.

Nesta aula realízanse actividades regradas (dos distintos módulos) e non regradas (Curso de Iniciación á Informática)