ESCOLAS SUPERIORES DE ARTE E DESEÑO

Convocatorias das probas de acceso para os Ciclos Formativos Profesionais e as Ensinanzas  Superiores de Deseño adoitan publicarse no DOG no mes de maio, as inscricións efectúanse ata finais do més de xuño e as probas realízanse a comezos do mes de xullo. As probas de acceso son comúns   dentro da mesma familia profesional, e no formulario de inscrición o/a aspirante ten a posibilidade de escoller varias opcións por orde de preferencia, tanto de escola, como de especialidade.

 https://www.escolarte.com/

https://escoladeartelugo.com/

https://eapicasso.com/