Accións Formativas para Desempregados

Cursos para mellorar o itinerario formativo das persoas desempregadas.

Están organizados polo Ministerio de Traballo, Migración e Seguridade Social, a Consellería de Economía, Emprego e Industria e a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. Son de tres niveis:

Nivel 3 Formación previa Bacharelato ou CM
Nivel 2 Formación previa ESO
Nivel 1  Non precisa ESO
https://emprego.xunta.gal/portal/es/buscador-formacion.html

.