Secretaría

Anexos:

 

Taboa de validacións

Táboas de validacións para acceder á E.S.A.

Esta é a táboa de validacións que da acceso ós módulos correspondentes:

CADRO DE EQUIVALENCIAS PARA EFECTOS ACADÉMICOS E DE VALIDACIÓNS
Sistema educativo lei anterior a 14/1970 Sistema educativo lei 14/1970 Sistema educativo actual L.O.X.S.E. Sistema de Educación
Secundaria para
Persoas Adultas (E.S.A.)
1º Grado (Educación Xeral Básica)
1º EXB
(Educación Primaria)
1º E P
Nivel I
2º Grado 2º EXB 2º E P
3º Grado 3º EXB 3º E P
4º Grado + exame de Ingreso 4º EXB 4º E P Nivel II
1º Bacharelato
(elemental)
5º EXB 5º E P
2º Bacharelato 6º EXB 6º E P
3º Bacharelato 7º EXB 1º ESO
(Educación Secundaria Obrigatoria)
Nivel III

1º módulo de ESA

4º Bacharelato
(+ reválida)

Título de Bacharelato Elemental
8º EXB
Titulo de Graduado Escolar ou Certificado de Estudios Primarios
2º ESO 2º módulo de ESA
5º Bacharelato
(superior)
*1º BUP 3º ESO 3º módulo de ESA
6º Bacharelato
(+ reválida)
Título de Bacharelato Superior

**2º BUP

4º ESO 4º módulo de ESA
Título de Graduado en Educación Secundaria
PREU - C.O.U. 3º BUP
Título de Bacharelato
1º BAC (Bacharelato) 1º BAC para adultos
C.O.U.
(Curso de Orientación Universitaria)
2º BAC 2º BAC para adultos
Título de Bacharelato
*1º BUP ata con dúas asignaturas suspensas como máximo.
**2º BUP ata con dúas asignaturas suspensas como máximo.

 

Logotipo do Fondo Social EuropeoValid XHTML 1.0 TransitionalCentro Público de Educación de Persoas Adultas Berbés
Rúa Marqués de Valterra nº 8 - 1º     C.P. 36202 - VIGO
Tlfno: 986 225 579 / Fax: 986 441 599
epa.berbes@edu.xunta.es