Secretaría

Matrícula Curso 2010 - 2011

ENSINANZAS PRAZOS DE MATRÍCULA / HORARIO DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR

EBI :NIVEL I
ALFABETIZACIÓN
NEOLECTORES

 

 - Aberta todo o curso

 

Horario de tarde con cita previa no 986225579

 

 

NOVOS ALUMNOS
- Impreso de matrícula cuberto
- Fotocopia do DNI
- Duas fotografías:  co nome e apelidos escritos por detrás.

ANTIGOS ALUMNOS
- Impreso de matrícula cuberto
- Calificacións: orixinal e fotocopia  
-  Duas fotografías: co nome e apelidos escritos por detrás.

EBI: NIVEL II

EDUCACION SECUNDARIA ADULTOS
(PRESENCIAL)
1º,2º,3º,4º

 

 

NOVOS ALUMNOS
- Impreso de matrícula cuberto
- Fotocopia do DNI
- Duas fotografías: co nome e apelidos escritos por detrás.
- Declaración xurada de non estar matriculado das mismas ensinanza, noutro Centro
- Fotocopia do NUSS e pago do seguro escolar (1,12 €, traer cantidade exacta). Só para menores de 28 anos que se matriculen en 3º e 4º . Os traballadores con tarxeta da S.S. propia, fotocopia da mesma.
- Certificado do último Centro no que estivo matriculado (deben figurar todos os cursos da ESO feitos). Indicando o tipo de promoción, se é o caso.
-Os que non teñan documentadión académica farán unha PROBA VIA, con data a determinar, para ser adscrito ó nivel correspondente.

ANTIGOS ALUMNOS
- Impreso de matrícula cuberto
- Declaración xurada de non estar matriculado das mismas ensinanza, noutro Centro
- Fotocopia do NUSS e pago do seguro escolar (1,12 €, traer cantidade exacta). Só para menores de 28 anos que se matriculen en 3º e 4º . Os traballadores con tarxeta da S.S. propia, fotocopia da mesma.
-  Duas fotografías:  co nome e apelidos escritos por detrás.
- Calificacións: orixinal e fotocopia

ALUMNOS MENORES DE IDADE

- Deben cumplir os requisitos fixados pola Consellería de Eduación e contar coa autorización da Dirección do Centro.

- Para formalizar a matrícula deben vir acompañados do pai, nai ou titor legal

EDUCACION SECUNDARIA ADULTOS – SEMIPRESENCIAL
1º,2º,3º,4º

 

PROBAS LIBRES PARA GRADUADO EN SECUNDARIA

 

Según convocatoria no DOG

 

-Impreso en Conserxería – Fotocopia do DNI – Se teñen materias aprobadas doutras probas libres, de 4º da ESO ou 4º da EPA adxunte certificado. EXAME: ver convocatoria no DOG

 

 

 

 

ESPAÑOL PARA INMIGRANTES

 

- Impreso de matrícula cuberto  - Fotocopia do DNI  - Duas fotografias:   co nome e apelidos escritos por detrás.

BACHARELATO SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

 

 

A indicada no sobre de matrícula

AULA MENTOR

 

HORARIO
Consultar  en www.epavigo.es

 

 

ENSINANZAS NON REGRADAS:
Iniciación á Informática Iniciación Inglés, Acuarela  Musica e Canto Coral

 

- Impreso de matrícula cuberto  - Fotocopia do DNI  -
 

-

 

NOTA:  NON SE ADMITEN MATRICULAS INCOMPLETAS – DEBEN TRAER AS FOTOCOPIAS FEITAS

 

Centro Público de Educación de Persoas Adultas "Berbés"
Rúa Marqués de Valterra nº 8 - 1º     C.P. 36202 - VIGO
Tlfno: 986 225 579 / Fax: 986 441 599
e-mail: epa.berbes@edu.xunta.es