Ensinanzas Básicas
Educación de personas adultas. Centro Público de E.P.A. "Artes y Oficios"

PROBA LIBRE GRADUADO EN SECUNDARIA

Probas libres para obtención do título de graduado en educación secundaria

Aquelas persoas que non poidan asistir normalmente á clase teñen a posibilidade de obter o título de graduado en educación secundaria a través de probas libres convocadas pola Consellería de Educación e O.U. Estas probas convócanse a través do D.O.G.

Pode consultarse na web da Consellería de Educación: www.edu.xunta.es ou na web www.epavigo.es no icono EA.

 

Centro Público de Educación de Persoas Adultas Berbés
Rúa Marqués de Valterra nº 8 - 1º     C.P. 36202 - VIGO
Tlfno: 986 225 579 / Fax: 986 441 599
e-mail: epa.berbes@edu.xunta.es