Ensinanzas Básicas
Educación de personas adultas. Centro Público de E.P.A. "Artes y Oficios"

FORMACIÓN SOCIO - CULTURAL

Ensinanzas de carácter non formal

Cursos demandados por unha parte da poboación adulta que non busca un título, senón completar e actualizar a súa formación.

A oferta destes cursos faise durante o mes de setembro, pois pode variar dun ano académico a outro,  dependendo da disponibilidade do profesorado e dos proxectos presentados para a súa aprobación polo Consello Escolar.

Informática (Iniciación).
Inglés (Iniciación).
Acuarela.
Musica e Canto Coral.

Matrícula

- Número limitado de prazas.

- Cursos de duración anual ou cuadrimestal: (octubro – febreiro) ou  (febreiro – xuño).

- Para coñecer as condicións de acceso e matrícula  consultar na secretaría do Centro.

Centro Público de Educación de Persoas Adultas Berbés
Rúa Marqués de Valterra nº 8 - 1º     C.P. 36202 - VIGO
Tlfno: 986 225 579 / Fax: 986 441 599
e-mail: epa.berbes@edu.xunta.es