Organigrama

Asociación de Alumnos/as

A Asociación de Antiguos Alumnos “Artes e Oficios” foi fundada en febreiro de 1991.

A finalidade da súa creación foi a de seguir estando en contacto co Centro, participando nas actividades non regradas de carácter socio-cultural organizadas polo propio Centro, e aquelas outras organizadas pola Asociación en colaboración co Centro,  co Concello (en especial coa Vocalía da Muller) e con outras institucións.

A día de hoxe so funciona un Grupo Coral

 

Logotipo do Fondo Social EuropeoValid XHTML 1.0 TransitionalCentro Público de Educación de Persoas Adultas Berbés
Rúa Marqués de Valterra nº 8 - 1º     C.P. 36202 - VIGO
Tlfno: 986 225 579 / Fax: 986 441 599
epa.berbes@edu.xunta.es