Ensinanzas Básicas
Educación de personas adultas. Centro Público de E.P.A. "Artes y Oficios"

TITORÍAS  Curso 2013 - 2014

-Nas titorías pode resolver dúbidas, ter orientacións, aclaracións, etc sobre os contidos das materias.
-As titorías pode facelas presencialmente e telefónicamente.

VER Horario das titorías EN PAXINA DE INICIO.

 

 

 

 

 

Centro Público de Educación de  Persoas Adultas Berbés
Rúa Marqués de Valterra nº 8 - 1º     C.P. 36202 - VIGO
Tlfno: 986 225 579 / Fax: 986 441 599
e-mail: epa.berbes@edu.xunta.es