Ensinanzas Básicas
Educación de personas adultas. Centro Público de E.P.A. "Artes y Oficios"

MATERIAL DIDACTICO

Libros de texto

-Cada ámbito ten unhas Unidades Didácticas específicas para a ensinanza semipresencial que pode descargarlos de Internet..   
       
     

Guias didácticas

-Nas guías didácticas atopará: presentación das materias así coma a distribución dos contidos cara ós exames e exercicios de autoavaliación.

Centro Público de Educación de Persoas Adultas Berbés
Rúa Marqués de Valterra nº 8 - 1º     C.P. 36202 - VIGO
Tlfno: 986 225 579 / Fax: 986 441 599
e-mail: epa.berbes@edu.xunta.es