Ensinanzas Básicas
Educación de personas adultas. Centro Público de E.P.A. "Artes y Oficios"

ESPAÑOL PARA INMIGRANTES

Cursos de alfabetización para inmigrantes

Destinatarios

Cidadáns doutros países, residentes na Comunidade Autónoma de Galicia, que necesiten coñecer as linguas oficiais.
Organización
Estas ensinanzas impartiranse, nos centros de adultos, en grupos reducidos, cun máximo de 10 períodos lectivos semanais distribuídos en horarios adaptados ás posibilidades de asistencia dos alumnos.

Matrícula

Para coñecer as condicións de acceso e matrícula  consultar na Secretaría do Centro
Tlf.: 986225579

Horarios

VER PÁXINA DE INICIO

 

Centro Público de Educación de Persoas Adultas Berbés
Rúa Marqués de Valterra nº 8 - 1º     C.P. 36202 - VIGO
Tlfno: 986 225 579 / Fax: 986 441 599
e-mail: epa.berbes@edu.xunta.es