Aula Mentor
Educación de personas adultas. Centro Público de E.P.A. "Artes y Oficios"

MATRÍCULA

* Os/as alumnos/as con matrícula xa feita na  Aula  Mentor de Vigo só teñen que presentar o xustificante de ingreso .

- Os/as  novos/as alumnos/as de Aula Mentor de Vigo deben presentar os seguintes documentos:

 

Solicitude de matrícula Formato en PDF (descargar)

 Xustificante de ingreso en  //ABANCA

A favor deC.P. de E.P. A. “Berbés”
IBAN :   ES18 - 2080-5090-1930-4000-3676
Concepto: AULA MENTOR
Total ingreso:  48 € (matrícula);  24 € (renovación)
Ingreso realizado por : Nome do alumno/a

  * AVISO:  Se non eres cliente/a do banco che cobran unha comisión de 3 €, se queres evitalo tes que vir á Aula, pagar en metálico e che damos  o  correspondente recibo.

 Fotocopia do DNI

1 Fotografía tamaño carné, pegada na solicitude

Centro Público de Educación de Persoas Adultas "Berbés"
Rúa Marqués de Valterra nº 8 - 1º     C.P. 36202 - VIGO
Tlfno: 986 225 579 / Fax: 986 441 599
Aula Mentor.........e-mail:  vigo@aulamentor.es