Aula Mentor
Educación de personas adultas. Centro Público de E.P.A. "Artes y Oficios"

INFORMACIÓN

Aula Mentor (pinchar para ver máis información na web: www.aulamentor.es).

Son cursos non regrados da modalidade a distancia, conveniados entre o Ministerio de Educación e a Consellería de Educación da Xunta de Galicia, que ten como características básicas:

  • A cantidade e variedade de cursos ofertados.
  • Os medios modernos de aprendizaxe e comunicación.
  • A adaptación ó ritmo de estudio e aprendizaxe que alumno/a necesite.
  • A atención personalizada.
  • Certificación emitida polo Ministerio de Educación. e a Consellería de Educación.

 

Centro Público de Educación de  Persoas Adultas "Berbés"
Rúa Marqués de Valterra nº 8 - 1º     C.P. 36202 - VIGO
Tlfno: 986 225 579 / Fax: 986 441 599
Aula Mentor.......e-mail: vigo@aulamentor.es